فایل های دسته بندی فنی - صفحه 1

مبلمان شهری

مبلمان شهری

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»

نظریه واحد همسایگی «کلرنس آرتر پری»

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

وندالیسم (Vandalism)

وندالیسم (Vandalism)

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی تابلوهای برق راه آهن (ورد)

گزارش کارآموزی تابلوهای برق راه آهن (ورد) - 1 ‏ ‏ ‏ بسم الله ‏الرحم‏ن الرحیم ‏ ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏–‏ واحد شهر ری ‏رشته کاردان فنی برق ‏–‏ ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 33 ص (ورد)

گزارش کار آموزی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد 33 ص (ورد) - ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد مشهد ‏گزارش کارآموزی ‏شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مش...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آموزی شركت توزيع برق 15 ص (ورد)

گزارش کار آموزی شركت توزيع برق 15 ص (ورد) - 1 ‏گزارش دوره كار ‏آ‏موزي ‏ مقدمه : ‏ اين ‏دوره مربوط به درس کار‏آ‏موزی مي باشد ‏من اين دوره را...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه اي فارس (ورد)

کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه اي فارس (ورد) - ‏1 ‏مقدمه : ‏شركت برق منطقه اي فارس با موضوع و هدف توليد نيروي برق ، انتقال ، توزيع و خريد و ف...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی